lørdag 27. april 2019

Brevet om Jesus’ sinnelag

Jeg har i mange år betraktet Filliperne 2:5 som et av brevets nøkkelvers
«La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»  
Formaningen fortsetter med det som betraktes som en Kristus-hymne som sannsynligvis ble brukt av de første kristne som en trosbekjennelse. Den handler om Guds sønns sinnelag, men det skinner også gjennom i store deler av det relativt korte brevet. 

Vi finner det i gleden, i kjærligheten og den gjensidige respekten som ser ut til å være mellom menigheten og Paulus.

Oppfordringen til å føre «et liv som er Kristi evangelium verdig» (1:27), er bare mulig med et sinnelag som også var i ham. Det samme gjelder samlingen om det sentrale verdigrunnlaget blir nedfelt i brevets finale: «Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!» (4:8)

I 1992 tolket jeg Bramwell Tillsley (1) under ‘To dager med Guds ord’ i Oslo hvor han gikk gjennom Filipperbrevet. Mye av undervisningen finnes også i boka ‘This mind in you!’ (2) som handler om Jesus’ sinnelag i oss.

Av de klassiske filosofene, regnes Emmanuel Kant som en eksponent for sinnelags-etikken. På hverdags-norsk har vi uttrykket «Det er tanken bak som teller». Jeg kan forsøke å gjøre det Jesus gjorde, men dersom det blir uten hans sinnelag, blir det bare tomme gjerninger.

Lykke til med lesningen av et vakkert brev!

-------------------------------
(1) På det tidspunktet var Kommandør Tillsley Stabssjef (nestkommanderende) i Frelsesarmeen. Han ble like etter dette valgt til General – den 14. i rekken.
(2) «Dette sinnelag i dere» - se foto.